Medlemsbetingelser

1. General info

AaB esport, er en esportsforening, der henvender sig til alle, der har interesse i eSport.

Aab esport (herefter foreningen) er en lokal forankret forening med base i Aalborg. Medlemmerne er primært fra Aalborg og omegn, men har også medlemmer fra resten af landet.

1.1. Medlemskab, produkter og tjenester udbydes af: AaB esport, Hornevej 2, 9220 Aalborg øst, Danmark, CVR nr 54355815, e-mail: kontakt@aabesport.dk

1.2. Man betaler medlemskabet for 6 eller 12 måneder ad gangen. Ønsker man at udmelde sig af AaB esport, er eneste mulighed at skrive en e-mail til medlem@aabesport.dk og melde sig ud.

1.3. Man anses som aktivt medlem af foreningen, når betalingen er registreret.

1.4. Medlemskabet er personligt og kan ikke overdrages til en anden.

1.5. Kontingent betales og fornyes automatisk, hvis ikke du udmelder dig – Har du betalt for 6 eller 12 måneders medlemskab, bliver beløbet automatisk trukket igen fra det anvendte kort 6 eller 12 måneder efter første betaling.

2. Etik

2.1. Det forventes, at man som medlem af AaB esport er bevidst om, at man repræsenterer AaB esport og fremstår som en god rollemodel, en god holdspiller og en god ven, overfor sit team, såvel som modstandere, fans, medier og alle andre. Det gælder online, på sociale medier, til kampe / turneringer og i alle andre sammenhænge.

2.2. Det forventes, at man kan tilslutte sig vores værdier (Respekt og ansvarlighed – Fællesskab – Læring og uddannelse – Sportmanship og Fairplay) og foreningens vedtægter.

2.3. Enhver handling et medlem udfører, der er skadelig for AaB esport, holdet, eller esport fællesskabet generelt, kan medføre direkte udmeldelse uden medlemmet har ret til kompensation af nogen art ej heller tilbagebetaling af kontingent.

3. Betingelser for køb

3.1. Kontingent kan ikke refunderes – heller ikke ved udmelding. Medlemskaber er personlige og kan ikke overdrages til andre.

3.2. Alle priser er angivet i danske kroner inkl. moms, medmindre andet er angivet.

3.3. Betalinger, som foretages via vores hjemmeside, vil blive behandlet af vores tjenesteudbyder, Pensopay. Læs om vilkår for betaling på hjemmesiden https://pensopay.com/om-pensopay/handelsbetingelser/

4. Medlemskab

4.1. Man er først medlem, når kontingentet er betalt.

4.2. AaB esport kan til en hver tid afvise anmodninger om optagelse i foreningen og ligeledes ekskludere medlemmer, der modvirker eller skader foreningens formål og interesser.

4.3. Et medlem betragtes som udmeldt, når den pågældende ikke har betalt sit kontingent senest 30 dage efter, at der er rykket for det.

4.4. Der tilbagebetales ikke kontingentpenge.

4.5. Er du tilmeldt og aktivt spillende for AaB esport, har dette til alle tider første prioritet over andre hold/klaner/foreninger, du er medlem/spiller på.

4.6. Alle spillere på et hold skal være medlem af AaB esport. Der kan dog i nødstilfælde indsættes en stand-in, som ikke er medlem. Dette skal dog godkendes af et bestyrelsesmedlem i AaB esport.

4.7. Alle spillere og hold skal anvende “AaB” hold tag i holdkampe.

4.8. Det er til alle tider medlemmers egen pligt at holde sig opdateret med turneringer, træning og andre relevante nyheder ved at anvende AaB esports hjemmeside, facebook side eller kontakte: kontakt@aabesport.dk

4.9. Foreningens medlemmer hæfter ikke personligt for de af foreningen indgåede forpligtelser, for hvilke alene foreningen hæfter med dens formue. Foreningens medlemmer har ikke nogen økonomisk forpligtelse over for foreningen udover kontingentforpligtelsen.

4.10. Foreningens medlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art.

4.11. Alle anvisninger fra AaB esport personale, crew, samt offentlige myndigheder som politi og brandvæsen skal følges, også selvom disse ikke står i betingelserne.

4.12. AaB esport påtager sig intet ansvar for eventuel skade på personer og udstyr. Dette gælder også i henhold til tyveri, fejlstrøm eller lignende.

4.13. Der vil blive filmet video og taget billeder til træning, events og andre gaming-aktiviteter. Som medlem af AaB esport accepterer du, at vi må bruge dette materiale på sociale medier, vores hjemmeside samt andre relevante medier – så længe materialet er af almindelig karakter i relation til gaming.

4.14. I AaB tilbyder vi pt. træning i følgende spil: Counter-Strike: Global Offensive, FIFA, Overwatch og League of Legends. Er du forælder, og tilmelder du dit barn for at spille et af de før nævne spil, giver du samtidigt samtykke til, at dit barn må spille de spil, som klubben udbyder. Generelt henviser AaB esport til PEGI rating ( https://pegi.info/ ) for vejledning i forhold til spil og egnethed for børn.

5. Automatisk fornyelse 

5.1. Vær opmærksom på, at kontingentet fornyes automatisk og betales løbende, indtil man udmeldes.

5.2. Har man købt 6 eller 12 måneders medlemskab, bliver medlemskabet automatisk gentegnet, fornyet og betalt med det anvendte kort, 6 eller 12 måneder efter første køb.

6. Udmelding af AaB esport

6.1. Ønsker man at udmelde sig af AaB esport er eneste mulighed at skrive en e-mail til medlem@aabesport.dk og melde sig ud.

6.2. Udmeldelsen sker løbende måned plus den resterende kontingentperiode, der er betalt for.

6.3. Udmeldelse kan kun ske via e-mail til medlem@aabesport.dk

6.4. Desuden betragtes et medlem som udmeldt, når den pågældende ikke har betalt sit kontingent, senest 30 dage efter, at der er rykket for det.

7. Afgivelse af oplysninger i forbindelse med bestilling og databehandling

7.1. Når du afgiver en bestilling på vores hjemmeside, beder vi dig indtaste korrekte oplysninger til brug for vores behandling af din bestilling. Dine oplysninger vil aldrig blive videregivet til tredjepart uden dit samtykke.

7.2. Dine oplysninger kan blive gemt i vores system, men af sikkerhedsgrunde kan de ikke erhverves direkte fra os.

7.3. Med din bestilling accepterer du, at vi kan informere tredjepart om dit navn og din adresse i forbindelse med levering af varer til dig (f.eks. til vores kurér eller leveringsfirma).

7.4. Alle oplysninger skal være aktuelle og korrekte. Vi forbeholder sig retten til at afslutte medlemskabet, eller adgangen til events, turneringer eller andet, såfremt de indtastede personoplysninger er falske.

7.5. Det er til en hver tid medlemmets pligt at informere AaB esport, ved evt. ændringer i oplysninger, såsom ændring af adresse, navn m.m.

7.6. Dine oplysninger slettes i vores system ved udmeldelse.

7.8. Dine oplysninger registreres i vores kontingentsystem, samt din IP adresse bliver logget. AaB esport kan på intet tidspunkt se eller få adgang til dine betalingsoplysninger.

7.9Dine oplysninger bliver videregivet til AaB af 1885 for at kunne blive indrapporteret til Aalborg Kommune, da det er os pålagt i forhold til at kunne søge tilskud. Dine medlemsoplysninger bliver desuden også registeret ved DBU (Dansk Boldspil Union) og ESD (Esport Danmark), som er forbundene for henholdvis fodbold og esport.

8. Ingen fortrydelsesret ved køb af medlemskaber

8.1. På vores medlemskaber er der ingen returret.

8.2. Ved køb af digitale produkter fraskriver du dig de normale 14 dages returret, som du som forbruger normalt har ret til ved handel på nettet. Denne fortrydelsesret bortfalder ved digitalt leverede varer og ydelser, så snart det købte tages i brug, da det derefter ikke kan tilbageleveres.

8.3. Produktet betragtes som taget i brug, når du har gennemført betalingen og modtaget din kvittering og dermed er aktivt medlem hos AaB esport.

8.4. At være aktivt medlem kræver ikke aktivitet fra din side. En gennemført betaling af kontingent anses som aktivt medlemskab.

9. Ingen fortrydelsesret ved events

9.1. I henhold til “Lov om visse forbrugeraftaler § 17 stk. 2 jf. § 9 stk. 2 nr. 2a” er køb af billetter til events, bootcamps, foredrag / workshops, LANS, turneringer og alle andre gaming-events ikke omfattet fortrydelsesretten, og billetten kan derfor ikke refunderes med mindre arrangementet ikke gennemføres.

10. Ansvarsfraskrivelse

10.1. Såfremt retningslinjer og medlemsbetingelser ikke bliver overholdt, forbeholder AaB esport sig ret til at bortvise personer fra events og/ eller udmelde medlemmer af foreningen uden mulighed for refundering af billet eller medlemskab.

10.2. AaB esport, Hornevej 2, 9220 Aalborg øst, Danmark, CVR nr 54355815, kan aldrig holdes til ansvar for medlemmers eller deltageres tab eller lidelser ved events arrangeret af AaB esport.

Ovenstående gælder medmindre andet følger af dansk rets ufravigelige regler.